• 34070290_1737254199688627_5022349402333773824_n_resize.jpg
 • 34699778_1744019385678775_3618483545716031488_n_resize.jpg
 • 34725805_1744018735678840_5619662280988819456_n_resize.jpg
 • 37791101_1811569872257059_681406143582437376_n_resize.jpg
 • 39216006_1847147485365964_6998710377756229632_n_resize.jpg
 • 42656913_1901856603228385_940686069337161728_n_resize.jpg
 • 43173598_1910349492379096_3486971342169833472_n_resize_resize.jpg
 • 43221086_1910348889045823_1417096082466275328_n_resize_resize.jpg
 • 43239381_1911995755547803_5672272774211567616_n_resize_resize.jpg
 • 43243411_1912008888879823_8977080306951520256_n_resize.jpg
 • 43278436_1912051782208867_811737055028576256_n_resize.jpg
 • 43440980_1913897432024302_369564944930177024_n_resize.jpg
 • 43509404_1913811512032894_5268665415982120960_n_resize.jpg

Arunothai School

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

               

              กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี ถือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของการสร้างวินัย ความเสียสละ และความอดทน สำหรับปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอรุโณทัยจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอรุโณทัย ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม โดยมีลูกเสือและเนตรนารีที่เข้าร่วมตั้งแต่ระดับ สำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับปีนี้มีวิทยากรพิเศษผู้มากความสามารถอย่างอาจารย์วรรณชัยอีกด้วย นักเรียนและผู้ปกครอง เชิญติดตามภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ที่นี่ค่ะ

Read more...

การเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561

          เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนอรุโณทัยได้จัดให้มีการเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีครูสุทิม เปี้ยปลูกเป็นประธานในพิธีเดินสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนอรุโณทัย

Read more...

วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และสัปดาห์ห้องสมุด 2561

        เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่ กวีแห่งสยาม สุนทรภู่ เป็นกวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ผู้มีความสามารถทางด้านการประพันธ์ อาทิ นิราศ นิทาน และสุภาษิต เป็นต้น กิจกรรมมีการอ่านประวัติของสุนทรภู่ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน และการแสดงจากนักเรียน และในวันเดียวกันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติด มีกิจกรรมรณรงค์ จากกลุ่มนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read more...

More Articles...

 1. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด2561
 2. กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561
 3. กิจกรรม "วันสมโภชพระหฤทัย"
 4. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
 5. เปิดกองลูกเสือปีการศึกษา 2561
 6. แข่งขันการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือเนตรนารีประจำปี 2561
 7. วันแห่งความภูมิใจ
 8. งานฉลองวัดพระแม่แห่งลูรดส์
 9. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น ภัทราวรินทร์วัชรานุสรณ์

Page 3 of 6

สารจากผู้บริหาร

แหล่งการเรียนรู้

ระบบบริหารงานโรงเรียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)