• 34070290_1737254199688627_5022349402333773824_n_resize.jpg
 • 34699778_1744019385678775_3618483545716031488_n_resize.jpg
 • 34725805_1744018735678840_5619662280988819456_n_resize.jpg
 • 37791101_1811569872257059_681406143582437376_n_resize.jpg
 • 39216006_1847147485365964_6998710377756229632_n_resize.jpg
 • 42656913_1901856603228385_940686069337161728_n_resize.jpg
 • 43173598_1910349492379096_3486971342169833472_n_resize_resize.jpg
 • 43221086_1910348889045823_1417096082466275328_n_resize_resize.jpg
 • 43239381_1911995755547803_5672272774211567616_n_resize_resize.jpg
 • 43243411_1912008888879823_8977080306951520256_n_resize.jpg
 • 43278436_1912051782208867_811737055028576256_n_resize.jpg
 • 43440980_1913897432024302_369564944930177024_n_resize.jpg
 • 43509404_1913811512032894_5268665415982120960_n_resize.jpg

Arunothai School

วันวชิราวุธ 61

           โรงเรียนอรุโณทัยจัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา พร้อมทั้งมอบเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่นางสาวอรณิชฌา ต๋าตา และนางสาวรัตติกาล คุณพลอย และเนื่องในวันวันวชิราวุธ เหล่าลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาโรงเรียน

Read more...

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561

           กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 "เอื้องผึ้งเกมส์" ได้รับเกีบรติจาก ดร.นิมิตร จิวะสันติการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมลั่นฆ้อง ภายในงานมีขบวนพาเหรดกีฬาสี การแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัย การแสดงกลางแจ้งของสีต่างๆ การแสดงของคณะผู้นำเชียร์ และการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา

Read more...

ยินดีต้อนรับนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 9

         วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอรุโณทัย และวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง ได้รับเกียรติจากทางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง โดยวิทยากรหลัก ซิสเตอร์มารศรี จันทร์ชลอ และวิทยากรพิเศษ บาทหลวงไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ในการเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 9 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์ ในหลักพิธีการ และความหมายนัยที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ต่างๆ และนำไปปรับใช้กับการทำงานที่ต้องพบเจอประชาชนซึ่งเป็นคริสต์ศาสนิกชนในภายภาคหน้า

Read more...

More Articles...

 1. ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
 2. การเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561
 3. วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และสัปดาห์ห้องสมุด 2561
 4. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด2561
 5. กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561
 6. กิจกรรม "วันสมโภชพระหฤทัย"
 7. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
 8. เปิดกองลูกเสือปีการศึกษา 2561
 9. แข่งขันการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือเนตรนารีประจำปี 2561
 10. วันแห่งความภูมิใจ

Page 2 of 6

ผู้บริหาร

แหล่งการเรียนรู้

ระบบบริหารงานโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)