• 34070290_1737254199688627_5022349402333773824_n_resize.jpg
 • 34699778_1744019385678775_3618483545716031488_n_resize.jpg
 • 34725805_1744018735678840_5619662280988819456_n_resize.jpg
 • 37791101_1811569872257059_681406143582437376_n_resize.jpg
 • 39216006_1847147485365964_6998710377756229632_n_resize.jpg
 • 42656913_1901856603228385_940686069337161728_n_resize.jpg
 • 43173598_1910349492379096_3486971342169833472_n_resize_resize.jpg
 • 43221086_1910348889045823_1417096082466275328_n_resize_resize.jpg
 • 43239381_1911995755547803_5672272774211567616_n_resize_resize.jpg
 • 43243411_1912008888879823_8977080306951520256_n_resize.jpg
 • 43278436_1912051782208867_811737055028576256_n_resize.jpg
 • 43440980_1913897432024302_369564944930177024_n_resize.jpg
 • 43509404_1913811512032894_5268665415982120960_n_resize.jpg

Arunothai School

วันแห่งความภูมิใจ

 

ขอแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ที่ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 2561"

"รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับ ทอง" ปฏิบัติงาน 30-39 ปีการศึกษา

และคณะครูโรงเรียนอรุโณทัย ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น "ครูดีเด่น" ณ วันที่ 20 มกราคม 2561

Read more...

Page 6 of 6

สารจากผู้บริหาร

แหล่งการเรียนรู้

ระบบบริหารงานโรงเรียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)