ร่วมทำบุญปล่อยปลา ณ วัดบ้านต้า

โรงเรียนอรุโณทัยร่วมทำบุญปล่อยปลาที่จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอรุโณทัยในวันที่ 3 ธันวาคม 2561

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)