การแข่งขันกีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนลำปาง ครั้งที่ 1

  • Print

          การแข่งขันกีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 จัดขึ้นตามนโยบายของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง เพื่อแข่งขันกีฬาในระดับปฐมวัย อันเป็นการแสดงออกทางด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายอนุชา เสนาธรรม อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปางกล่าวรายงาน ทั้งนี้โรงเรียนอรุโณทัยส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน โดยการนำของซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู