การแข่งขันกีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนลำปาง ครั้งที่ 1

          การแข่งขันกีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 จัดขึ้นตามนโยบายของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง เพื่อแข่งขันกีฬาในระดับปฐมวัย อันเป็นการแสดงออกทางด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายอนุชา เสนาธรรม อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปางกล่าวรายงาน ทั้งนี้โรงเรียนอรุโณทัยส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน โดยการนำของซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)