วันวชิราวุธ 61

           โรงเรียนอรุโณทัยจัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา เนื่องในวันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา พร้อมทั้งมอบเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่นางสาวอรณิชฌา ต๋าตา และนางสาวรัตติกาล คุณพลอย และเนื่องในวันวันวชิราวุธ เหล่าลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาโรงเรียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)