ยินดีต้อนรับนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 9

         วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอรุโณทัย และวัดแม่พระประจักษ์แห่งลูร์ด ลำปาง ได้รับเกียรติจากทางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง โดยวิทยากรหลัก ซิสเตอร์มารศรี จันทร์ชลอ และวิทยากรพิเศษ บาทหลวงไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ในการเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 9 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์ ในหลักพิธีการ และความหมายนัยที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ต่างๆ และนำไปปรับใช้กับการทำงานที่ต้องพบเจอประชาชนซึ่งเป็นคริสต์ศาสนิกชนในภายภาคหน้า

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)