เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

         กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ฝึกและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย รู้จักการใช้สิทธิ์ที่ถูกต้อง ตามสิทธิของตนเอง กล้าคิด ไตร่ตรอง และเลือกด้วยตนเอง ขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง ที่ให้ความรู้และฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิ์ รวมไปถึงคูหาแบบใหม่ที่ใช้การกดแทนการใช้กระดาษ ซึ่งมีความแม่นยำสูง และการนับคะแนนเร็วกว่าการขานบัตรดีบัตรเสียอีกด้วย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)