วันแห่งความภูมิใจ

 

ขอแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ที่ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 2561"

"รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับ ทอง" ปฏิบัติงาน 30-39 ปีการศึกษา

และคณะครูโรงเรียนอรุโณทัย ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น "ครูดีเด่น" ณ วันที่ 20 มกราคม 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)