ประชุมศิษย์เก่าอรุโณทัย

                                  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอรุโณทัย ประชุมและสรุปกิจกรรมในเดือนสิงหาคม ที่จัดกิจกรรม “ปล่อยปลามหากุศล” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าน้ำหลังวัดบ้านต้า เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)