การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด2561

           เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนอรุโณทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว ที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รอบประกวดระดับจังหวัด ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง การแข่งวันนี้ เป็นแค่การเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคม อย่างน้อยเด็กๆ ได้มีประสบการณ์ตรงและอยู่ในสถานการณ์จริง ได้เห็นวิธีการ ตัวอย่าง ที่สำคัญได้ก้าวสู่สนามจริงและอยู่ในสังคมของกิจกรรมลูกเสือด้วยตัวเองในวันนี้ ที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนตลอด ไป

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)