ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

               

              กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี ถือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของการสร้างวินัย ความเสียสละ และความอดทน สำหรับปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอรุโณทัยจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอรุโณทัย ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม โดยมีลูกเสือและเนตรนารีที่เข้าร่วมตั้งแต่ระดับ สำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับปีนี้มีวิทยากรพิเศษผู้มากความสามารถอย่างอาจารย์วรรณชัยอีกด้วย นักเรียนและผู้ปกครอง เชิญติดตามภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ที่นี่ค่ะ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)