วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และสัปดาห์ห้องสมุด 2561

        เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่ กวีแห่งสยาม สุนทรภู่ เป็นกวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ผู้มีความสามารถทางด้านการประพันธ์ อาทิ นิราศ นิทาน และสุภาษิต เป็นต้น กิจกรรมมีการอ่านประวัติของสุนทรภู่ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน และการแสดงจากนักเรียน และในวันเดียวกันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติด มีกิจกรรมรณรงค์ จากกลุ่มนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)