กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

            โรงเรียนอรุโณทัย ได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เเสดงความกตัญญู กตเวที ต่อครู ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ และสติปัญญา แสดงความเคารพ ยกย่อง เชิดชูบูชา และระลึกบุญคุณของครูอาจารย์ อย่างแท้จริง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)