กิจกรรม "วันสมโภชพระหฤทัย"

 

             บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรม “ วันสมโภชพระหฤทัย” องค์อุปถัมภ์ของชาวอรุโณทัย ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยมี บาทหลวง อันเดรส เฟลิปเป้ ฮารามิลโล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเริ่มต้นการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ด้วยความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะได้รับการกล่อมเกลา ซึมซับความรัก และคติธรรมข้อคิดทางศาสนา อันจะนำมาซึ่งสติ ด้วยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ขอพรพระร่วมกัน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)