ตราโรงเรียนและความหมาย

ไม้กางเขน     หมายถึง องค์พระเยซูเจ้าเป็นความรัก ความเสียสละต่อมวลมนุษย์  ความอดทนต่อ ความทุกข์ยาก เพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษย์

ดวงอาทิตย์     หมายถึง การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่าง และความอบอุ่น ของยามเช้า

เอกลักษณ์ "มีระเบียบวินัย"

อัตลักษณ์ "เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู"

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)