• 4_resize114.jpg
 • 5_resize12.jpg
 • 35419_resize.jpg
 • 35420_resize.jpg
 • 35421_resize.jpg

Arunothai School

การเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561

          เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนอรุโณทัยได้จัดให้มีการเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีครูสุทิม เปี้ยปลูกเป็นประธานในพิธีเดินสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนอรุโณทัย

Read more...

วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และสัปดาห์ห้องสมุด 2561

        เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่ กวีแห่งสยาม สุนทรภู่ เป็นกวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ผู้มีความสามารถทางด้านการประพันธ์ อาทิ นิราศ นิทาน และสุภาษิต เป็นต้น กิจกรรมมีการอ่านประวัติของสุนทรภู่ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน และการแสดงจากนักเรียน และในวันเดียวกันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติด มีกิจกรรมรณรงค์ จากกลุ่มนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read more...

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด2561

           เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนอรุโณทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว ที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รอบประกวดระดับจังหวัด ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง การแข่งวันนี้ เป็นแค่การเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคม อย่างน้อยเด็กๆ ได้มีประสบการณ์ตรงและอยู่ในสถานการณ์จริง ได้เห็นวิธีการ ตัวอย่าง ที่สำคัญได้ก้าวสู่สนามจริงและอยู่ในสังคมของกิจกรรมลูกเสือด้วยตัวเองในวันนี้ ที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนตลอด ไป

Read more...

More Articles...

 1. กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561
 2. กิจกรรม "วันสมโภชพระหฤทัย"
 3. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
 4. เปิดกองลูกเสือปีการศึกษา 2561
 5. แข่งขันการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือเนตรนารีประจำปี 2561
 6. วันแห่งความภูมิใจ
 7. งานฉลองวัดพระแม่แห่งลูรดส์
 8. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น ภัทราวรินทร์วัชรานุสรณ์

Page 1 of 4

สารจากผู้บริหาร

แหล่งการเรียนรู้

ระบบบริหารงานโรงเรียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

อ่านข่าว : คลิกขวา เลือก Open Link in New Tap (เปิดลิงก์ในแท็บใหม่)