การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกระดับชั้น สนใจติต่อสอบถามได้ที่ 0 5431 8619
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่  
โรงเรียนศีลรวี  
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
โรงเรียนสันติวิทยา
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา

กิจรรมต้อนรับผู้บริหารใหม่ ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ดำรงตำแหน่ง ผู้ลงนามแทนรับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการโรงเรียน และซิสเตอร์ ศรีกัลยา เดื่อมคั้น ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ฝ่ายโภชนาการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 มีตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารใหม่ทั้ง 2 ท่าน

 

ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 โดยซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ
จันทร์ชลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ กับนักเรียน ในการปฏิบัติตาม ระเบียบของทางโรงเรียน

 

กิจกรรมสมโภชพระหฤทัย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารสุวรรณสมโภช ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมรำลึกถึงพระเมตตาแด่ดวงหฤทัย ของพระเยซูเจ้า
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน และกิจกรรมวันไหว้ครู เริ่มด้วยพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการลงนามถวายพระพร จุดเทียนขอพรพระ เปิดกรวยและถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และกิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนอรุโณทัย